Regulamin

1. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu.

2. Zastrzegamy sobie prawa autorskie do wykonywanych zdjęć, projektów i tatuaży.

3. W Endorfine Studio obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych i innych używek.

4. W Endorfine Studio obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania przedmiotów służących do wykonywania tatuażu oraz materiałów pomocniczych. Nie przestrzeganie zaleceń grozi trwałą utratą zdrowia.

5. W Endorfine Studio stanowisko tatuatora to indywidualne miejsce pracy artysty, zabrania się zatem rozkładania prywatnych rzeczy na biurkach tatuatorów.

6. Wszystkie ceny ustalane są indywidualnie.

7. Rezerwacja terminu wykonania tatuażu odbywa się osobiście w studiu, przez internet (Facebook, Messenger, Instagram), lub telefonicznie. Przy rezerwacji Klient zobowiązany się uiścić zaliczkę 200-400 zł. Zaliczka rozliczana jest przy zapłacie za tatuaż. Zaliczkę można wpłacić osobiście lub na konto przelewem bankowym. Rezerwacja terminu nie potwierdzona wpłatą zaliczki nie jest dla nas wiążąca. Wpłata zaliczki jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.

8. Przed ustalonym terminem wykonania tatuażu osoba zainteresowana zobowiązana jest do przybycia do studia na konsultacje. Konsultacje mają na celu ustalenie wzoru, planu jego rozmieszczenia, rozmiaru, kolorystyki, doboru innych elementów tatuażu oraz przygotowania się do wykonania tatuażu.

9. Projekty przygotowujemy najwcześniej 3 dni przed ustalonym terminem wykonania tatuażu.

10. Nie przybycie w wyznaczonym terminie lub brak powiadomienia o rezygnacji na min. 3 dni robocze przed terminem wykonania tatuażu jest jednoznaczny z utratą dokonanej wpłaty zaliczki.

11. Wykonujemy zabiegi tylko osobom pełnoletnim a w przypadku niepełnoletności wymagamy osobistej wizyty jednego z rodziców i jego zgody na piśmie. W żadnym wypadku nie wykonujemy tatuaży osobom poniżej 16 roku życia.

12. Nie wykonujemy zabiegów osobom będącym pod wpływem alkoholu i środków odurzających.

13. Po zabiegu informujemy o zasadach pielęgnacji tatuażu oraz piercingu zarówno w czasie gojenia jak i w późniejszych latach.

14. Nie ponosimy odpowiedzialności za nie przestrzeganie zasad pielęgnacji po wykonanym zabiegu.

15. Nie ponosimy odpowiedzialności za wystąpienie ewentualnych zmian skórnych mogących wystąpić po zabiegu. Jeśli masz przeciwwskazania do wykonania tatuażu lub piercingu -poinformuj nas o tym .

16. Możemy odmówić wykonania tatuażu jeżeli uznamy że zabieg zagraża naszemu lub Twojemu zdrowiu lub wzór tatuażu kłóci się z naszymi poglądami.

17. Możemy przerwać wykonanie zabiegu w przypadku stwierdzenia pogorszenia się samopoczucia Klienta lub wystąpienia zmian w strukturze skóry.

18. Prosimy o nie przyprowadzanie małych dzieci i zwierząt. Przychodząc na wykonanie tatuażu prosimy o przyprowadzanie nie więcej niż jednej osoby towarzyszącej.

19. Proces wykonania tatuażu jest zabiegiem nieodwracalnym. Przed przystąpieniem do zabiegu prosimy o rozwagę.

20. Wszystkie nasze tatuaże tworzymy indywidualnie, w oparciu o wizję artystyczną twórcy w porozumieniu z Klientem, dzięki czemu każda wykonana praca ma swój indywidualny charakter. Autorskie prawa majątkowe, czyli m.in. prawo do dysponowania projektem, przenosimy na klienta w drodze pisemnej umowy.